Escenari
Escenari Optimitzat
Diferència
Sistema de Suport a la Planificació (SSP)
Dimensions de l’Anàlisi Socioecològica Integrada (SIA)Anàlisi Multi-criterial (prioritzeu les dimensions per a calcular els escenaris optimitzats)
Total: / 100
versió Beta